Cookiepolicy

Tjänsten använder så kallade kakor, dvs. cookies. En kaka är en liten textfil som sänds till en användares dator och sparas där för att den som underhåller webbsidorna skall kunna känna igen dem som ofta besöker sidorna, underlätta inloggning för besökarna och sammanställa information om besökarna. Med hjälp av den här informationen är det möjligt att kontinuerligt förbättra innehållet på sidor. Kakor skadar inte en användares dator eller filer. Med hjälp av kakor är det möjligt att erbjuda kunder information och tjänster som motsvarar varje kunds individuella behov.

Om användaren inte vill tillåta att tjänsten får ovannämnd information med hjälp av kakor, är det möjligt att inaktivera kakor-funktionen i de flesta webbläsare.

Det är dock bra att lägga märke till att kakor kan behövas för att vissa upprätthållna webbsidor och tjänster skall fungera på vederbörligt sätt.